MAMÍFERS

ISARD (Rupicapra rupicapra)


Teixo (Meles meles)

DAINA (Dama dama)Llúdriga (Lutra lutra)

Visó Amèrica (Mustela vison)

GUINEU / GUILLA (Vulpes vulpes)Marmota (Marmota marmota)CONILL DE BOSC
SENGLAR (Sus scrofa)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada